ΑΣ Λέοντες Crossfighting Papadopoulos Team

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρης αθλητική προετοιμασία υποψήφιων στρατιωτικών σχολών, σχολών σωμάτων ασφαλείας, και Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), καλύπτοντας εξειδικευμένα όλες τις απαιτήσεις των παραπάνω φορέων σχετικά με τις αθλητικές δοκιμασίες. Η συστηματική και έγκαιρη προετοιμασία για τα αγωνίσματα είναι πλέον απαραίτητη.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:


• Προσωπική αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του

• Βελτίωση ειδικής φυσικής κατάστασης με στόχο την επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

• Ευέλικτο ωράριο προπονήσεων ανάλογα με τον χρόνο του υποψηφίου

• Ατομικό διαιτολόγιο και έλεγχος βάρους, στρατηγικές και διατροφικές συμβουλές

• Ολοκληρωμένο προπονητικό πρόγραμμα με διαδικασία επαναξιολόγησης και έλεγχο της προόδου του αθλητή

• Πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την σωστή εκπαίδευση του υποψηφίου

• Συνεργασία με ειδικούς φυσιοθεραπευτές και επιστήμονες υγείας